DATAVERZAMELING EN DATA
  
 
Dataverzameling

Ongeveer elke twee jaar vindt er een nieuwe interviewronde plaats. De interviews voor de eerste ronde zijn afgenomen in 2004-2005, de tweede interviewronde heeft plaatsgevonden in 2006-2007, de derde in 2008-2009, de vierde interviewronde in 2011, de vijfde in 2013, de zesde in 2015 en de zevende in 2017.

De achtste interviewronde werd in 2019 gestart, maar moest begin 2020 voortijdig stopgezet worden in verband met de COVID-19-pandemie. In de zomer van 2020 zijn er bij een deel van SHARE's longitudinale respondenten echter telefonische interviews afgenomen over de impact van het coronavirus op hun leefsituatie en in de zomer van 2021 werden de deelnemende respondenten nogmaals geïnterviewd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kopje INHOUD VAN HET INTERVIEW.

In 2021-2022 werden interviews afgenomen voor de negende SHARE-golf. En op dit moment zijn we de tiende SHARE-golf aan het voorbereiden.


Toegang tot de data

De geanonimiseerde datasets van de negen afgeronde SHARE-golven én de twee SHARE-COVID-ronden zijn inmiddels te downloaden. En daarnaast is er een gesimplificeerde dataset te downloaden, genaamd easySHARE. Deze dataset bevat evenveel observaties als de reguliere SHARE-datasets, maar beperkt zich tot een selectie van variabelen. Daardoor bestaat easySHARE uit slechts één bestand, terwijl de gegevens uit de reguliere negen golven in meer dan 100 bestanden zijn opgeslagen. Deze gesimplificeerde dataset is geschikt voor onderwijsdoeleinden en voor onderzoekers met weinig ervaring in het gebruik van kwantitatieve analyses of complexe survey data.

De SHARE-data zijn kosteloos beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Commercieel gebruik van de data is strikt verboden. Onderzoekers kunnen toegang krijgen tot de data door onderstaande drie stappen te doorlopen. De procedure wordt ook uitgelegd op de internationale SHARE-website.
 • Stap 1. Ten eerste moet men kennis nemen van de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de data. Hierin staat onder meer vermeld dat gebruikers de gegevens enkel voor wetenschappelijke doeleinden mogen gebruiken en de data niet aan derden mogen doorgeven. In de volgende stap moeten potentiële gebruikers akkoord gaan met deze voorwaarden.

 • Stap 2. Download, vul in en onderteken de gebruikersverklaring.
  Gebruikers die enkel toegang willen tot de gesimplificeerde dataset easySHARE voor onderwijsdoeleinden kunnen de easySHARE docentenverklaring gebruiken.

 • Stap 3. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring(en) per post of e-mail naar het SHARE Research Data Center:

  Adres:
  SHARE Research Data Center
  T.a.v. Centerdata Tilburg University
  Postbus 90153
  5000 LE Tilburg
  Nederland

  E-mail: share-rdc(at)centerdata.nl.


Downloaden van de data

De data worden pas beschikbaar gesteld nadat deze verklaring is ontvangen en goedgekeurd. Binnen enkele werkdagen ontvangt de aanvrager zijn of haar persoonlijke inloggegevens, waarmee men de data kan downloaden in het SHARE Research Data Center.


Overige voorwaarden

Gebruikers van de data worden gevraagd alle publicaties waarin de SHARE-data worden gebruikt (bv. working papers, tijdschriftartikelen, boekhoofdstukken) te rapporteren aan het SHARE Coordination Team.

Bij een publicatie op basis van SHARE-data dienen de "acknowledgements" en referenties te worden opgenomen zoals uitgelegd op de "Citation Requirements"-pagina op de internationale SHARE-website.