DOCUMENTATIE
  
 

Online codeboek

Onderzoekers die gebruik maken van SHARE-data en andere geïnteresseerden kunnen de "SHARE Data & Documentation Tool" raadplegen. Dit is een gebruiksvriendelijke webapplicatie waarmee men de SHARE-databank kan doorzoeken. Een belangrijk kenmerk van de tool is dat codeboeken voor alle vrijgegeven SHARE-golven gegenereerd en gedownload kunnen worden. Hiermee kunnen onderzoekers die geïnteresseerd zijn in SHARE een eerste indruk krijgen van de inhoud zonder de gegevens direct te downloaden, maar ook voor geregistreerde SHARE-onderzoekers zijn de codeboeken een handig hulpmiddel. Daarnaast kan de tool gebruikt worden om publicaties op basis van SHARE-data te zoeken.

Brochure voor onderzoekers

Onderstaande brochure geeft onderzoekers die geïnteresseerd zijn in SHARE een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de survey. Klik op de afbeelding hieronder en de brochure zal in een nieuw venster geopend worden.

Brochure voor onderzoekers


Release guides
Vragenlijsten
Hieronder volgen koppelingen naar de hoofdvragenlijsten die in Vlaanderen gebruikt zijn in de afgelopen bevragingsrondes. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de internationale website.
Tijdens golf 8 werd er nog een aanvullende papieren vragenlijst overhandigd aan de respondenten die zij vervolgens zelf mochten invullen. Deze vragenlijst is destijds samengesteld door een team van Belgische (Nederlands- en Franstalig), Spaanse en Italiaanse onderzoekers. De Nederlandstalige versie vindt u ook op de internationale SHARE-website: drop-off questionnaire golf 8.

Methodologie
Documentatie overige datasets
Social Policy and Law Shared Database (SPLASH)
De Social Policy and Law Shared Database (SPLASH) biedt achtergrondinformatie op macro-niveau. De twee belangrijkste pijlers zijn beleid en data. In het "Policy"-gedeelte kan men informatie vinden over specifieke wetten in verschillende Europese landen, alsmede hoe deze wetten zijn geïmplementeerd en andere relevante informatie. De aandachtsgebieden zijn onderwijs, familie en kinderen, gezondheid, migratie, en werk en pensioen.

Het "Data"-gedeelte is gericht op het faciliteren van analyse van micro-data en biedt informatie over demografische indicatoren, onderwijs, familie en kinderen, gezondheid, levensomstandigheden, macro-economische indicatoren, migratie, en werk en pensioen.

Enkele resultaten

Onder het kopje PUBLICATIES vindt u een reeks Nederlands- of Franstalige publicaties op basis van SHARE-data. Een volledig overzicht van publicaties vindt u op de internationale SHARE-website. Daar vindt u links naar diverse boeken, tijdschriftartikelen, working papers etc.