VRAAG EN ANTWOORD
  
 

Waar gaat dit onderzoek over?
De Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), ook wel bekend als "50+ in Europa", is een langlopend onderzoek waarin de Europese bevolking van 50 jaar en ouder centraal staat. Het doel van dit onderzoek is om informatie te verzamelen over diverse onderwerpen, zoals gezondheid, werk, pensioen, sociale netwerken en familie, zodat men de levensomstandigheden en behoeften van mensen van 50 jaar en ouder beter kan begrijpen.

Wie voert het onderzoek in België uit?
In België voeren de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Luik (Université de Liège) gezamenlijk het onderzoek uit en zijn ze tevens opdrachtgever van het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid (CDFG) en ESPRIst, de organisaties die de interviews afnemen. De interviews die in Vlaanderen worden afgenomen, worden door de Universiteit Antwerpen gecoördineerd, en de interviews in Wallonië en Brussel door de Universiteit van Luik.

Waarom ben ik benaderd, en niet iemand anders?
Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef getrokken van Belgen die 50 jaar of ouder zijn. Hierbij bent u willekeurig geselecteerd.

Ik ben benaderd voor onderzoek, moet ik nu meedoen?
U bent niet verplicht mee te doen aan het onderzoek. Het onderzoek is op vrijwillige basis. Om een goed beeld te krijgen van de Belgische bevolking is het echter van belang dat zoveel mogelijk van de geselecteerde personen meedoen aan het onderzoek. Wij zijn geïnteresseerd in de levens en meningen van álle 50-plussers, maar we kunnen uiteraard niet elke 50-plusser interviewen, dus hebben we een representatieve steekproef laten trekken uit het Rijksregister. Dat betekent dat de geselecteerde personen de Belgische bevolking van 50 jaar en ouder vertegenwoordigen.

Hoe verloopt het interview?
Indien u bent geselecteerd, krijgt u eerst een brief thuisgestuurd met beknopte informatie over het onderzoek. Vervolgens komt er een getrainde interviewer bij u aan de deur om een afspraak te maken voor het interview op een dag en tijdstip die voor u passen. Hij of zij komt dan met een laptop bij u thuis om het interview met u (en uw eventuele partner/echtgeno(o)t(e)) af te nemen.
Het interview bestaat uit een reeks vragen en een aantal fysieke en cognitieve tests. Op de pagina INHOUD VAN HET INTERVIEW vindt u meer informatie over de onderwerpen die aan bod komen. Indien u bepaalde vragen niet wenst te beantwoorden, dan bent u daar uiteraard volledig vrij in. De interviewer zal dit respecteren en verder gaan naar de volgende vraag.
Na afloop van het interview krijgt u een klein geschenk als dank voor uw deelname.

Ik ben benaderd voor het onderzoek, betekent dat dat mijn partner ook geïnterviewd wordt?
Als u samenleeft met een partner of echtgeno(o)t(e), willen wij hem of haar ook graag interviewen. Dit geldt ook voor partners die jonger zijn dan 50 jaar. Uiteraard is deelname ook voor uw partner op vrijwillige basis.

Wat gebeurt er met mijn gegevens nadat het interview thuis is afgerond?
Tijdens het interview voert de interviewer van de Universiteit Antwerpen uw antwoorden in op een computer door de juiste antwoordcategorieën te selecteren. Nadat het interview is afgerond, wordt de informatie die u tijdens het interview hebt verstrekt samen met een codenummer opgeslagen zonder uw naam en adres en digitaal verstuurd naar de centrale coördinator van SHARE in Duitsland, waar de gegevens geschikt worden gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.
Belangrijk om te weten is dat uw naam en adres strikt gescheiden worden opgeslagen van de informatie die u tijdens het interview hebt verstrekt, waardoor uw interview niet naar u terug te leiden zal zijn. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld: geen enkel gezin of persoon zal herkenbaar zijn in rapporten of bij de publicatie van resultaten.

Blijven mijn gegevens anoniem?
Ja, uw gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt. Uw naam en adres worden strikt gescheiden opgeslagen van de informatie die u tijdens het interview hebt verstrekt, waardoor uw interview niet naar u terug te leiden zal zijn. De onderzoekers die met de SHARE-gegevens werken krijgen geen persoonlijke informatie zoals namen en adressen te zien. Geen enkel gezin of persoon zal dus herkenbaar zijn in rapporten of bij de publicatie van resultaten.

Ik ben te oud, te ziek of te zwak, waarom wordt mij gevraagd mee te doen?
Het onderzoek wil een beeld geven van de levensomstandigheden van de Europese bevolking van 50 jaar en ouder. Hieronder vallen ook mensen met een minder goede gezondheid. Zouden alleen mensen geïnterviewd worden die helemaal gezond zijn, dan vertekent dit het beeld van de gezondheid van de 50-plussers in ons land en in Europa.
Als u wel zou willen deelnemen aan het onderzoek, maar het lichamelijk en/of geestelijk niet kunt, kan iemand anders u bijstaan of het woord voor u doen. Deze persoon is bij voorkeur iemand die u goed kent, bijvoorbeeld uw partner, of een volwassen zoon of dochter. Om deze persoon namens u het interview te laten doen, moet u hiervoor eerst toestemming geven.

Mocht u nog geen antwoord hebben gevonden op uw vraag, klik dan hier om een e-mail te sturen en uw vraag te stellen of gebruik het contactformulier op onze website (zie CONTACT EN TEAM).